Viktig information gällande hälsa, hygien & coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen kring Coronaviruset ber vi dig att vidta extra försiktighet. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, använd handsprit, rengör träningsmaskiner och redskap efter användning, undvik att röra dig i ansiktet och ögonen med otvättade händer samt håll dig hemma om du känner dig sjuk. Har du vistats utomlands i riskområdena inom de senaste 14 dagarna och/eller har symptom som feber, hosta och/eller andningsbesvär ber vi dig att vänta med ditt gymbesök. Detta för att undvika smittspridning. Du ska heller inte träna om du har dessa symtom. Skulle du ha några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.