Uppdatering kring coronavirus

Med tanke kring den rådande situationen vill vi påminna våra medlemmar om de försiktighetsåtgärder som vi uppmanar att man vidtar. MittGyms policy är att samtliga tränare rengör maskiner och redskap efter användning med PT-klient. Tränar du själv – se till att göra rent efter dig! Vi har flera sprayflaskor med bakterie- och virusdödande desinfektionsmedel i lokalerna. Följ de råd och riktlinjer som ges: tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, använd handsprit, rengör träningsmaskiner och redskap efter användning, undvik att röra dig i ansiktet och ögonen med otvättade händer samt håll dig hemma om du känner dig sjuk eller förkyld. Med det sagt bör man inte vara rädd för att komma och träna om man är frisk & inte har vistats i riskområdena. Som alltid, håll er uppdaterade om rådande riktlinjer och rekommendationer.