Vi på Mittgym tar helt avstånd från doping

MittGyms definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala,  definierade av World Anti-Doping Agency.

MittGym förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.

MittGym ansvarar för att alla medarbetare på MittGym har kunskap om doping för att tidigt kunna identifiera missbruk bland medlemmar och kollegor.

MittGym ansvarar för att alla medlemmar är medvetna om företagets inställning till doping. Medlem som använder dopingklassade medel i MittGyms lokaler avstängs omedelbart som medlem och polisanmäls.